Regulamin

Sklep Internetowy "slubnezaproszenia.eu" działający pod adresem www.slubnezaproszenia.eu, prowadzony jest przez firmęStudio Reklamy „Reakcja” Krzysztof Wojtalik z siedzibą w Ełku 19-300, ul. Wileńska 25/61, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Ełku pod numerem 11514

NIP:848-16348-91

Regon:280318630

Bank: IDEA BANK S.A.

Nr: 33 1950 0001 2006 0230 9596 0002

I. Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej, są zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych, ani odmian gramatycznych podanego tekstu.

5. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „slubnezaproszenia.eu”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

II. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

2. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia.

4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania zamówienia oraz po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.. Czas oczekiwania uwarunkowany jest od wyboru sposobu dostawy.

6. Paczki są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej. Czas dostawy paczki przez  Pocztę Polską nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi  pocztowej.

7. W przypadku nie dostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep.

8. Sklep nie przesyła próbek towarów. Wysyłany jest jedynie projekt graficzny zaproszenia poprzez pocztę elektroniczną.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

10. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w terminie wskazanym w pkt II ppkt 5 z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

III. Płatności i faktury

1. Za zamówione towary Kupujący ma zapłacić przelewem bankowym na konto Sklepu (przedpłata).

Studio Reklamy „Reakcja” Krzysztof Wojtalik

ul.Wileńska25/61, 19-300 Ełk Polska

NIP: 848-163-48-91

Bank:IDEA BANK S.A.

Nr:33 1950 0001 2006 0230 9596 0002

2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

Koszt dostawy:

12 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłki Pocztą Polską-Przesyłka listowa

17 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłki Pocztą Polską-Paczka pocztowa

3. Wszystkie ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki dlatego należy doliczyć koszt transportu przy składaniu zamówienia.

4. Ceny towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

IV. Gwarancja

1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

V. Reklamacje i odstąpienia od umowy

1. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Studio Reklamy „Reakcja" Krzysztof Wojtalik, ul. Wileńska 25/61, 19-300 Ełk.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje Sklep  przyjmuje w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia nadania przesyłki przez naszą firmę.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę, jeśli została wystawiona oraz opis przyczyny reklamacji.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

7. Reklamacji nie podlegają:

· rozmiar i czytelność czcionki

· odcienie barw (po wydruku kolory mogą nieznacznie odbiegać od tych prezentowanych na stronie WWW)

· gramatura i kolor papieru (wszystkie informacje są zawarte  na stronie WWW)

· ewentualne błędy w zaakceptowanej przez Zamawiającego treści zaproszenia. Sklep nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów oraz wyszukiwania  ewentualnych błędów.

· rozmiar zaproszenia (wszystkie wymiary po złożeniu i rozłożeniu zaznaczone są  zamieszczone w opisie zaproszenia na stronie WWW)

8. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich ponosi Zleceniodawca

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.


WAŻNE! - Zaproszenia ślubne realizowane na indywidualne zamówienie stanowią: "świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, ściśle związane z jego osobą". Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z poź. zm.) nie podlegają zwrotowi.