Teksty na zaproszenia na Ślub Cywilny

 

TEKSTY NA ZAPROSZENIA NA ŚLUB CYWILNY

 

TEKST NR 1


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia …………. o ……………
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………….. .

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do ................
przy ulicy ................... w ................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 2


W najpiękniejszym dniu swego życia … …………….,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ……………,
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ..........................

Narzeczeni wraz z Rodzicami

Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji ............ w ...........
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 3


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego, które odbędzie się
…………….. o godzinie ………………
w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji ………… w ……………….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 4


Teatr Umyślnie Straconej Wolności
ma zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
(data ślubu)
Panna Młoda: …………
Pan Młody: …………....
w pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie
AKT I "Dla Duszy"

Ślub Cywilny dnia……….., godzina …………….w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………..

AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w ………….
przy ulicy ………….. w ………

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 5


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

serdecznie zawiadamiają,
że dnia …………. o godz. ……………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………….
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ..................................................

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do ……….przy ul. ……….. w ……...

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 6


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na uroczyste zawarcie Związku Małżeńskiego,
które odbędzie się dnia …………. o godzinie …………….
w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. ………….. w ……………..

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do ………… przy ul. ………… w …………….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………….
(nr telefonów Państwa Młodych)

 


 

TEKST NR 7


Pełna szczerych chęci i ochoty

(Imię i nazwisko Panny Młodej)

oraz Bogu ducha winien

(Imię i nazwisko Panna Młodego)

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia …………. o godzinie ……………..
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. …………. w ………………..

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do ………… przy ul. ………… w …………….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………..
(nr telefonów Państwa Młodych)