Teksty na zawiadomienia na Ślub Cywilny

 

TEKSTY NA ZAWIADOMIENIA NA ŚLUB CYWILNY

 

TEKST NR 1


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia …………. o ……………
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………….. .

 


TEKST NR 2


W najpiękniejszym dniu swego życia … …………….,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ……………,
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ......................
rozpoczną wspólną drogę życia

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ...................................

Narzeczeni wraz z Rodzicami

 


TEKST NR 3


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego, które odbędzie się
…………….. o godzinie ………………
w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………….

 


TEKST NR 4


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

serdecznie zawiadamiają,
że dnia …………. o godz. ……………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają w Urzędzie Stanu Cywilnego w
…………. A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ..................................................

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

 


TEKST NR 5


(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na uroczyste zawarcie Związku Małżeńskiego,
które odbędzie się dnia …………. o godzinie …………….
w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. ………….. w ……………..

 


TEKST NR 6


Pełna szczerych chęci i ochoty

(Imię i nazwisko Panny Młodej)

oraz Bogu ducha winien

(Imię i nazwisko Panna Młodego)

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia …………. o godzinie ……………..
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. …………. w ………………..
Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni